начало » Речник

Речник

Автоимунни възпаления – автоимунни възпаления възникват в резултат от действието на различни фактори – вируси, лекарства, наследствени фактори и други. Всички тези фактори променят структурата на клетките. В резултат имунната система на организма не разпознава клетките като свои и ги атакува. Така се образува автоимунно възпаление.

Автоимунни заболявания- заболявания, при които имунната система разрушава собствени тъкани и органи- напр. автоимунни хепатити, болест на Базедов, захарен диабет тип 1 и др.

Автоимунни процеси- заболявания, при които имунната система разрушава собствени тъкани и органи- напр. автоимунни хепатити, болест на Базедов, захарен диабет тип 1 и др.

Акупунктура – древен азиатски метод на лечение, при който се използват дълги игли. Те се забождат в определени точки на кожата.

Алергия - състояние, при което организмът реагира много бурно при среща с определени чужди вещества. Може да се прояви с обриви, кашлица, диария, рязко намаляване на кръвното налягане до шок.

Алфа - фетопротеин – това е белтък, който нормално се образува в големи количества в плода по време на развитието му в матката. След раждането количеството на алфа-фетопротеина намалява. Той се повишава при при някои видове рак -например при рак на черния дроб. Повишените нива на алфа-фетопротеин в кръвта на възрастни хора подсказват наличието на рак.

Амеба – едноклетъчен паразит, който най–често причинява обилна диария при заразения. Възможно е да се увреди и черния дроб.

Антиген – частица (напр. части от вируси, бактерии и други), която е чужда за човешкото тяло. Антигените се разпознават от имунната система и тя синтезира антитела срещу тях. Антителата имат способността да се свързват с антигените и да ги обезвреждат. Така организмът остава защитен от чужди частици – бактерии, вируси и др.

HBs антиген- част от обвивката на вируса на хепатит В. Нарича се още Австралийски антиген. Открива се в кръвта около четири седмици след заразяването с хепатит В. При наличие на хроничен хепатит В продължава да се открива в кръвта повече от шест месеца.

Анорексия – болестно отслабване, в резултат на отказ да се приема храна. Анорексията е сериозно психично заболяване и изисква лечение от специалисти – психиатри, психолози и др.

Антитяло – белтъчна молекула, която се образува от клетките на имунната система. Антителата разпознават чужди за организма частици (антигени) и ги обезвреждат. Антителата са специфични за всеки различен антиген.

Антивирусно лечение- това е лечение, при което се използват лекарства, насочени директно срещу вируса. Тези лекарства унищожават вирусните частици в организма и така водят до излекуване от вирусната инфекция.

Бяс- това е заболяване, което се причинява от вирус. Той се отделя със слюнката на заразени животни, най-често диви лисици, вълци, чакали и др. Човек се заразява ако бъде ухапан от болно от бяс животно. Болестта протича с различна скорост при различните хора. Лечението е трудно и в повечето случаи без успех. Единствената профилактика е ваксината.Тя се прави по лекарска преценка.

Белтъци – те са основният градивен материал в организма. Изградени са от 20 аминокиселини. Повечето от тях могат да се синтезират в организма на човека от въглехидрати или мазнини. Тези, които не могат са незаменими за човека и се приемат с храната. Богати на белтъци са: месо, риба, яйца, млечни продукти(сирене, кашкавал и др.), ядки и други

Билирубин - пигмент, който нормално съществува в човешкия организъм. Когато количеството му се увеличи над нормата се получава жълто оцветяване на кожата, мекото небце и бялата част на очите (склерите).

Болест на Уилсън-Коновалов – наследствено заболяване, при което е нарушена обмяната на медта в организма. Медта се натрупва в черния дроб и предизвиква хронично възпаление. Хроничното възпаление уврежда черния дроб, подобно на автоимунните хепатити.

Бруцелоза – бактериална инфекция, от която човек се заразява при контакт със заразени животни. Бруцелозата е по-честа при ветеринари и фермери. Характерно за бруцелозата е , че се засягат почти всички органи, в това число и черния дроб.

Въглехидрати – основният източник на енергия за организма. Те се разграждат до глюкоза, която не се използва веднага от организма. Тя се складира от черния дроб под формата на гликоген, който при нужда много лесно се разгражда до глюкоза. Богати на въглехидрати храни са: хляб, зърнени храни, картофи, ориз, макаронени изделия, плодове, сладкиши и други.

Вирусологични изследвания- определят дали в изследвания материал има или не вирусни частици.

Геном – наследствена информация на клетките и вирусите. В генома са кодирани всички белтъци и функции, необходими за съществуването на организмите.

Гликоген – формата, под която се съхранява глюкозата в черния дроб. При нужда той лесно се разгражда до глюкоза и тя се използва от организма.

Генотипизиране- определяне на строго специфичен подтип на клетките и вирусите.

Детски паралич- заболяване, което се причинява от вирус. Протича с парализиране най-често на един от долните крайници, настъпващо след преминала 2 седмици по-рано “настинка”. В България всички деца задължително се ваксинират срещу детски паралич. При ваксинирани деца, ако случайно настъпи заболяване, то преминава много по-леко и без трайно парализиране на крайник.

Дифтерия- това е заболяване, което се причинява от бактерия. Засяга най-често гърлото и сърцето. Може да доведе до задушаване. Лекува се задължително в Инфекциозна болница. В България всички деца задължително се ваксинират срещу Дифтерия. Благодарение на редовната ваксинация сега дифтерията се среща рядко.

Дезинфектант - вещество, което се използва за намаляване на количеството бактерии по различни повърхности, включително кожата и лигавиците.

Донор - човек, от когото се взема черен дроб, за да бъде трансплантиран на друг човек. Донорът трябва да отговаря на определени условия, т.е. не всеки може да дари свой орган. Ако желаете да дарите свои органи или тъкани това трябва да бъде вписано в здравната Ви книжка на стр. 33. Това става след попълване на декларация при личния лекар. Ако в здравната Ви книжка не е вписано нищо крайното решение вземат Вашите близки. Даряването на органи е високохуманен акт. Не забравяйте, че така можете да спасите човешки живот!

ДНК – дезоксирибонуклеинова киселина. Тя е наследствения материал на клетките. Определя и ръководи функциите на клетката. Някои вируси, подобно на човешките клетки, използват ДНК, за да кодират наследствената си информация – наричат се ДНК-вируси (напр. вируса на Хепатит В, херпесните вируси и др.) . Други съдържат РНК(виж по-долу).

Етанол – етилов алкохол. От количеството на етилов алкохол в концентратите се определя тяхното алкохолно съдържание

Жълтеница - пожълтяване на бялата част на очите (склерите), мекото небце и кожата. Когато черният дроб е увреден, той не може ефективно да отстранява жлъчните пигменти (билирубин). Пигментите остават в кръвообръщението и започват да оцветяват кожата, лигавиците и бялата част на очите. С оздравяването на черния дроб, пигментите постепенно се отстраняват с жлъчните сокове. Затова и жълтеницата отминава.

Имунна система- това е система, която има важна роля за предпазване на човешкия организъм от инфекции с бактерии, вируси и гъбички. Тя пази организма също и от тумори. Отговаря и за реакцията на отхвърляне при трансплантация.

Имуноглобулин - това са антитела, които могат да се използват за лечение и профилактика на различни заболявания. Те се изолират от плазмата на дарителската кръв.

Имунология - наука, която се занимава с изучаване на човешката имунна система. Нейните постижения в последните години допринесоха значително за развитието на трансплантацията на органи.

Имуносупресори – медикаменти, които потискат имунната система. Те се използват при лечение на автоимунни заболявания. Използват се също и при трансплантации – предотвратяват отхвърлянето на присадения орган от организма.

Инкубационен период - периодът от заразяването до появата на симптоми на болестта. Това е времето, което е необходимо на вируса или бактерията, да се размножат достатъчно, за да предизвикат появата на симптоми. През този период болните обикновено са силно заразни. Тъй като още не знаят, че са болни те разпространяват заразата сред околните.

Инфекциозната мононуклеоза – заболяване, причинено от вирус. При него се наблюдава възпаление на гърлото, покачване на температурата и увреждане на черния дроб. Известно е още като “болест на целувката”, защото вируса се предава при близък контакт с болния. Заболяването се лекува.

Кортикостероиди – хормони, които се образуват нормално в човешкия организъм и изпълняват множество функции. Едно от основните им свойства е да потискат възпалителните процеси. Затова кортикостероидите се използват за лечение на много заболявания - например алергии, автоимунни болести, шокови състояния и др.

Кучешка тения (ехинокок) – Възрастната кучешка тения живее в червата на кучетата. Чрез изпражненията на кучетата, яйцата на тенията попадат в околната среда. Човек най-често се заразява при консумиране на недобре измити плодове и зеленчуци. По тях могат да полепнат яйца на кучешката тения. В човешкия организъм кучешката тения най-често уврежда черния дроб. Възможно е да се засегнат всички органи, включително и мозъка.

Лептоспироза – бактериална инфекция, от която човек се заразява при контакт със заразени животни или при пиене на замърсена вода. Най-често се засягат бъбреците, мозъка и очите, но е възможно и чернодробно засягане.

Ламивудин- лекарство за антивирусно лечение. Използва се за лечение на хепатит С в комбинация с Интерферон.

Лабораторни изследвания- изследвания, които се правят в лицензирани лаборатории. Те се извършват най-често с кръв, урина, гръбначно-мозъчна течност. Подпомагат диагностицирането на различните заболявания.

Мазнини – те се използват като резервен източник на енергия в организма. За усвояването им в тънките черва е необходима жлъчка, която се образува от черния дроб. Основните храни, които са богати на мазнини са: масло, маргарин, олио, мас, черен дроб, тлъсти меса и други.

Мембрана - обвивка на клетката, която я отделя от останалия свят и от другите клетки. Увреждането на мембраната често води до смъртта на клетката.

Метастази – разсейки на ракови клетки, в други тъкани и органи. Там ракът започва да расте и да се размножава и нарушава функциите на засегнатия орган. Някои видове рак имат способността много бързо да метастазират из цялото тяло. Такъв е чернодробният рак –бързо се появяват метастази в белия дроб, мозъка и други жизнено важни органи.

Метастазиране - процес на разпространение на раковите клетки в организма.

Пегилиране – метод, при който към молекулата на естествения интерферон се добавя специална верига. Това позволява удължаване живота на интерферона в организма и засилване на противовирусните му свойства.

Плазма - течната съставка на кръвта. В нея се намират голямо количество белтъци, които изпълняват разнообразни функции в организма на човека

Псориазис – автоимунно заболяване, при което клетките на имунната система атакуват някои структури на кожата. При псориазиса се наблюдава тежко увреждане на кожата. Често се съчетава и с други автоимунни заболявания като например автоимунен хепатит.

Първична билиарна цироза- заболяване, което е по-често при жените. Не е ясно от какво се предизвиква. В началото протича със силен сърбеж. След 2-3 год. се появява и жълтеница. Постепенно се развиват симптомите на чернодробна цироза.

PCR- метод, с който се установява наличие на вирусна ДНК или РНК в кръвта. Използва се за откриване на хронична инфекция с вируса на хепатит В и хепатит С, както и за проследяване на ефекта от лечението при хроничните хепатити.

Резорбция – това е процес на всмукване на хранителните вещества, който най-често се извършва в стомаха и тънките черва.

Реципиент – пациентът, който получава нов орган чрез трансплантация.

РНК – рибонуклеинова киселина. В човешките клетки РНК служи за преносител на информация от ДНК при синтеза на белтъци в организма. Някои вируси използват РНК , за да кодират наследствената си информация – наричат се РНК-вируси (напр. вируса на Хепатит А, хепатит С, вируса на СПИН и др.).

Рубеола –вид дребна шарка. Тя може да се предаде от майката на плода. При такова предаване предизвиква тежки увреди на плода.

Реакция на отхвърляне- тя е резултат от функциите на нормалната имунна система. Може да бъде:

  • остра- по време на операцията или няколко часа след нея;
  • подостра- няколко дни до няколко седмици след операцията;
  • хронична- няколко месеца до години след операцията.

Свободни радикали - вещества, които се образуват при болестните процеси в организма. Те разрушават клетъчните мембрани и така предизвикват смъртта на клетките.

Склера – бялата част на окото.

Съединителна тъкан – образува се в черния дроб при чернодробната цироза. Тя е много подобна на тъканта, от която са изградени белезите по кожата

Серум- отделя се след съсирването на кръвта. Различава се от плазмата по липсата в него на фибриноген.

Токсини – вредни, отровни за организма вещества. Токсини образуват повечето бактерии и вируси.

Т-хелпери - това са бели кръвни клетки с ключово значение за имунния отговор. Те са основните клетки, които атакува вирусът HIV.

Тумор- съвкупност от клетки, които могат да се размножават много бързо. Могат да бъдат доброкачествени и злокачествени. Злокачествените могат да се пренасят от кръвта или лимфата до различни части на тялото- метастазиране.

Тетанус- това е заболяване, което се причинява от бактерия. Тя е много издържлива във външна среда. Среща се като нормален обитател на дебелото черво на тревопасни животни. Човек се заразява ако в рана попадне почва, в която има спори на тетанусната бактерия. Заболяването протича тежко и може да завърши със смърт. В България всички хора задължително се ваксинират против тетанус. При обработването на рана, за която има риск от развитие на тетанус, също е задължително да се постави ваксина!

Фибри - те са част от плодове, зеленчуци или зърнени храни които не се усвояват от организма. Подобряват моториката на червата. Освен това се смята че намаляват риска от развитие на рак на дебелото черво. 

Хепатопротектор - вещество, което помага на черния дроб да се възстанови по- бързо от увреждане или спира прогресията на увреждането.

Хемодиализа – метод, чрез който се пречиства кръвта от вредни за организма вещества. Той се прилага при болни с бъбречна недостатъчност, понеже при тях бъбреците не могат да отделят ненужните вещества.

Хепатопротектори - лекарства, които засилват защитните сили на черния дроб. Така те помагат на черния дроб да се справи със заболяванията. Такива са: Карзил, Хепа-мерц, Легалон, Есенциале, Адеметионин, Трансметил и др.

Хронично възпаление- възпалителен процес, който продължава повече от 6 месеца.

Хроничен хепатит В или С- възпаление на черния дроб, продължаващо повече от шест месеца. Протича с периоди на затихване и активиране. Нуждае се от сериозно лечение. Повече за лечението на хроничния хепатит В и С и начина, по който се осъществява в България научете тук. (www.hepasist.com , "Хепатит" и "Как да се лекуваме?")

Цитомегало вируса – ДНК вирус, който е от групата на херпесните вируси. При човека той може да предизвиква тежки увреждания на черния дроб.

Чернодробен метил – паразит, с който човек най-често се заразява като консумира не добре термично обработен животински черен дроб. Чернодробният метил причинява тежко увреждане на черния дроб на човека.

Чернодробна трансплантация- операция, при която в човешкото тяло се поставя черен дроб или част от черен дроб, взети от донор.

Чернодробна цироза- състояние, при което в черния дроб се образуват възли и се нарушава нормалната му структура. Това води до тежки усложнения: кръвоизливи, мозъчно увреждане, жълтеница.

Човешки папилома вирус – това е вирус, който се предава по полов път. В организма на човека той причинява разнообразни заболявания – инфекции на половата система, брадавици по кожата и други. Смята се , че човешкият папилома вирус е основната причина за възникване на рак на шийката на матката.

Шийка на матката- част от матката, която се вижда във влагалището при гинекологичен преглед.

Шок- състояние, при което рязко се нарушават дишането и кръвообращението.

Юздичка – лигавичната ципа, която се намира под езика.