Надзорния съвет на НЗОК е коригирал изискванията за лечение на пациенти с хепатит С в извънболничната […]
Върховният административен съд обяви за нищожни изискванията на НЗОК при лечение на хроничен вирусен С хепатит […]
След близо осемгодишни усилия на граждански пациентски организации, правителството прие Национална програма за превенция и контрол […]
„Хепасист“ и Националната пациентска организация насърчават държавата да предприеме скоростно действия за осигуряването на скрининг и […]
Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на вирусни хепатити в България за периода […]
  В специалното декемврийско издание на Капитал Здраве – „KОВарен разпад“, здравният журналист Десислава Николова проследява […]
Хората с декомпенсирана цироза трябва да бъдат с приоритет за ваксинирането за COVID-19, а имуносупресивната терапия […]
Translate »